Kontrolörlük


Firmamız, imalat aşamasında tasarımın doğru uygulanabilmesi ve karşılaşılabilecek sorunların çözümü için yatırımcıya, uygulama aşaması kontrolörlüğü hizmeti de sağlamaktadır. Kontrolörlük hizmeti, uygulamada, yatırımcıyı geri dönülemeyecek hatalardan korurken aynı zamanda projenin yerinde en doğru şekilde uygulamasını sağlamaktadır.    

 

 

Mecvut Durum Analizi (Due Diligence) - Due Diligence


Firmamız sahip olduğu 35 yıldan uzun tecrübesini Mevcut Durum Analizi raporu oluşturmakta kullanabilmektedir. Yatırımcıların özellikle satın alma öncesi talep ettiği bu gizli inceleme hem mevcut tasarımlar hem de yerinde yapılan uygulamaların incelenmesi üzerine yapılmaktadır. Uluslararası standartlara uygunluğun gözetildiği bu inceleme süreci uzman ekiplerimiz tarafından tamamlanmaktadır.

 

 

Finansman Teknik Danışmanlığı

 

Özellikle PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklığı) projelerinde, finansör firmanın, yatırımcının hazırladığı tasarımları, finansman ve sürdürülebilirlik açısından incelenmesi hizmetidir. Ülkemizde inşa edilmekte olan büyük çaplı PPP Hastane projelerinde Finansman Teknik Danışmanlık görevi firmamız tarafından yürütülmüştür.

 

 


 Örnek Projeler