ModellingBIM Modellemesi


Firmamız tasarladığı bazı projelerde BIM platformunu kullanmaktadır. Sahip olduğu lisanslı yazılımlar ile BIM tasarımının zorunlu olduğu yeraltı metroları ve Petro-Gaz boru hattı yapılarında BIM tasarımları yapmış, projeleri BIM ortamında tamamlamıştır.

 

 

Bina Enerji Modellemesi

 

Her binada önemlilik arz eden enerjinin doğru kullanımı, özellikle sürdürülebilir bina tasarımında binaya en uygun sistemin seçilmesi ve alternatif enerji kaynaklarının doğru tasarlanabilmesi adına enerji modellemesi, enerji mühendisliğinin günümüz gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda firmamız, ileri teknolojik yazılımlar kullanılarak binaların enerji modellemelerini üst düzey ve gerçeğe yakın olarak simule edebilmektedir.

 

 

CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği) Modellemesi

 

Yapılardaki konfor ve özellikle yangın simülasyonlarında CFD modellemeleri tasarım doğrulama aracı olarak kullanılmaktadır. Ünlü Mühendislik tünellerde, veri merkezlerinde ve yer altı - yer üstü yapılarda yangın ve konfor simülasyonları hizmeti vermektedir. Örnek Projeler