ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
• Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
• Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.